Práca v Anglicku po Brexite: Ako sa zmenili možnosti zamestnania pre Slovákov

V posledných rokoch sa práca v zahraničí stala atraktívnou možnosťou pre mnohých Slovákov, ktorí hľadali lepšie platové podmienky a príležitosti na osobnostný rast. Po tom, ako Spojené kráľovstvo opustilo Európsku úniu, sa však situácia zmenila a vybavenie si práce v Anglicku po Brexite prinieslo nové výzvy a obmedzenia.

Zmeny v právnom prostredí a ich vplyv na zamestnanosť

Po brexite došlo k zmene legislatívy, ktorá ovplyvnila aj Slovákov pracujúcich alebo uchádzajúcich sa o prácu v Anglicku. Predtým stačilo mať platný cestovný doklad a následne mu bola osobe automaticky udelená práca a pobyt v krajine. Teraz však potrebujete povolenie na pobyt a prácu v UK.

Niektoré dôležité dokumenty potrebné pri vybavovaní povolení:

 • platný cestovný doklad (pas)
 • potvrdenie o mieste zamestnania v UK
 • anglický manuál na prácu
 • evidence of sufficient financial means (bankové výpisy, potvrdenie od zamestnávateľa)

Požiadavky na zamestnanie a možnosti Slovákov pri hľadaní práce

Kandidát musí mať aj určité kvalifikácie a skúsenosti, ktoré sú žiadané zamestnávateľmi. V niektorých prípadoch môže byť nutné absolvovať relevantný manuál pre danú pracovnú pozíciu.

Najžiadanejšie profesie pre Slovákov:

 • pracovníci v skladoch a priemysle
 • obsluha v reštauráciách a hoteloch
 • zdravotnícky personál
 • IT odborníci
 • stavebné a inžinierske profese

Je dôležité orientovať sa na trhu práce a sledovať aktuálne ponuky, aby ste boli informovaní o dostupnosti a lokalite vhodných pracovných pozícií. Taktiež venujte čas zostaveniu kvalitného životopisu, ktorý bude obsahovať všetky potrebné informácie a zvýrazní vaše schopnosti a skúsenosti.

Pracovné podmienky a platy v Anglicku po brexite

Platy v Anglicku sú pre Slovákov atraktívne, no je dôležité zohľadniť aj vyššie náklady na život. Po odchode Spojeného kráľovstva z EU sa môže očakávať, že niektoré sektory budú mať menší prísun zahraničných pracovníkov, čo môže mať vplyv na dostupnosť miest a celkové platové podmienky.

Porovnanie platov v rámci UK:

 • London – najvyššie priemerné platy, ale aj náklady na život
 • Severné Anglicko – nižšie priemerné platy, avšak lacnejšie náklady na život
 • Juhovýchodné Anglicko – stredné priemerné platy, veľa možností práce v rôznych oblastiach

Vždy zvážte, či sa vám oplatí presťahovať kvôli práci do inej časti krajiny, a to aj z hľadiska nákladov súvisiacich so životom v danej lokalite.

Ako sa pripraviť na prácu v Anglicku po brexite

Keďže pravidlá a podmienky pre zamestnanie Slovákov v Anglicku sa zmenili, je nutné byť dobre informovaný a pripravený na nové výzvy. V prvom rade si zadovážte potrebné dokumenty a vybavte si povolenie na prácu a pobyt v UK. Potom sa zamerajte na získanie relevantných kvalifikácií a skúseností pre danú pracovnú pozíciu.

Zopár tipov pre úspešnú adaptáciu na nové pracovné prostredie:

 • naučte sa anglicky alebo zdokonalte svoje jazykové schopnosti
 • oštudujte manuál alebo inú relevantnú literatúru pre váš obor
 • spoľupracujte s kolegami z inej kultúry a učte sa od nich
 • budujte nové sociálne kontakty a pomocou nich zlepšujte si svoju sieť známostí

Práca v Anglicku po brexite môže priniesť nové možnosti aj výzvy. Je na každom jednotlivcovi, ako sa prispôsobí tejto sitácii a využije svoje zručnosti a schopnosti pre úspešnú kariéru. Dôležité je byť pripravený a informovaný o aktuálnych podmienkach na pracovnom trhu.